Популярні

JavaScript: оператори порівняння

Від автора: друга група порівнянь в JavaScript (після операторів рівності) це оператори порівняння, коли один операнд більше або менше іншого. Даний тип операторів дуже часто використовується в математичних виразах, часто при порівнянні двох змінних умови if. Оператор більше ніж Задається в тому випадку, якщо лівий операнд більше правого.